Vật liệu cách âm

Cửa cách âm

4.500.000₫ 5.000.000₫

Cao su non

37.000₫ 40.000₫

Túi khí cách nhiệt

14.000₫ 16.000₫

Bông thủy tinh

14.000₫ 16.000₫

Xốp XPS

47.000₫ 50.000₫

Bông khoáng Rockwool

58.000₫ 60.000₫